Croatian(HR)English (United Kingdom)

News

Did you know that you can use for free almost all software for your business, legally! surprise Ask us about it.
 

There are no translations available.

siječanj – prosinac 2014.

 

 

Program „IPAQ Peta webinari“ provodi se u okviru projekta


„Afirmativna nastava i inovativno učenje
i poučavanje u gimnazijama u okviru
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“


Organizaciju webinara i tehničku podršku pruža Aquilonis d.o.o., Zagreb.

 

 

 

SNIMKE ODRŽANIH WEBINARA:

 

R.br. Naziv Datum održavanja

Snimka

(video stream)

1. Uvod u Python 23-01-2014
2. Naredbe grananja i ponavljanja 18-02-2014
3. String lista skup rječnik i datoteka 12-03-2014
4. Kornjačina grafika 09-04-2014
5. Objektno programiranje 06-05-2014
6. Red, stog, stablo i graf 09-06-2014
7. Rekurzije kombinatorni algoritmi i kriptografija 11-09-2014
8. Izrada grafičkog sučelja 06-10-2014
9. Baze podataka 06-11-2014
10. Mrežno programiranje 04-12-2014

 

 

 

 
Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting