Croatian(HR)English (United Kingdom)

Novosti

Pišite bez straha po zidovima! Na sastancima, kod brainstorminga, planiranja, kao putokaze ili kod kuće! Savršena igračka za djecu! smiley Ne ostavlja tragove na zidu. Grafiti folija se sama drži na bilo kojoj podlozi.

siječanj – prosinac 2014.

 

 

Program „IPAQ Peta webinari“ provodi se u okviru projekta


„Afirmativna nastava i inovativno učenje
i poučavanje u gimnazijama u okviru
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“


Organizaciju webinara i tehničku podršku pruža Aquilonis d.o.o., Zagreb.

 

 

 

SNIMKE ODRŽANIH WEBINARA:

 

R.br. Naziv Datum održavanja

Snimka

(video stream)

1. Uvod u Python 23-01-2014 Snimka
2. Naredbe grananja i ponavljanja 18-02-2014 Snimka
3. String, lista, skup, rječnik i datoteka 12-03-2014 Snimka
4. Kornjačina grafika 09-04-2014 Snimka
5. Objektno programiranje 06-05-2014 Snimka
6. Red, stog, stablo i graf 09-06-2014 Snimka
7. Rekurzije kombinatorni algoritmi i kriptografija 11-09-2014 Snimka
8. Izrada grafičkog sučelja 06-10-2014 Snimka
9. Baze podataka 06-11-2014 Snimka
10. Mrežno programiranje 04-12-2014 Snimka

 

 

 

 
Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting