Croatian(HR)English (United Kingdom)

Novosti

Jeste li znali da gotovo sav softver za vaše poslovanje možete koristiti besplatno, legalno?! surprise Pitajte nas o tome.

Snimka - “Kako partnerstvo roditelja i zainteresiranog društvenog okruženja može utjecati na istraživačke uspjehe inovativnih škola”

23. ožujka 2011.

  • Saida Deljac: Modeli kreativne suradnje škole i njezinih partnera

  • Karmen Blažinović: Partnerstvo roditelja i škole

  • Zlatan Soldo: Ostali vidovi partnerstva

ModeratorIvana Turčić Prstačić


Cilj: Spoznati kako novi pristupi u razvijanju partnerstva mogu poboljšati uspjeh škole u cjelini.


Snimku okruglog stola možete pogledati klikom na link:

http://mediaserver.aquilonis.hr/microsoft/virtualni_okrugli_stolovi/13_Kako_partnerstvo_roditelja_i_zainteresiranog_drustvenog_okruzenja_moze_utjecati_na_istrazivacke_uspjehe_inovativnih_skola/start.htm

 
Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting