Croatian(HR)English (United Kingdom)

Novosti

Jedan od vrlo važnih segmenata poslovanja organizacije je sigurnost informacijskog sustava. Aquilonis nudi hrvatskim korisnicima proizvode koji su ocijenjeni kao najbolji u svojoj klasi, a bitno niže cijene od sličnih proizvoda iste kvalitete. ->>više

Macedonia

Linda Fahlberg Stojanovska: Učionice i obrazovanje: Video projektori i dinamične prezentacije
13. listopad 2010.

Koji je najgori način integracije tehnologije u razrede? Načinite prezentaciju sa statičkim sadržajem, uključite video projektor, prigušite svjetla i vaši će klinici pasti u komu. Pogotovo na satu matematike.

U ovom webinaru predstavila sam dvije tehnologije koje koristim svaki dan na nastavi matematike, a koje stvarno djeluju bez obzira na kurikulum i ocjenivanje.
1.    Pisanje u stvarnom vremenu i u boji
2.    Objavljivanje nastavnih jedinica
Pored standardne opreme potrebne za svaku prezentaciju (računalo i video projektor), koristim grafičku ploču (graphics tablet) koja stoji oko 60€ i radi na svakom PC-u. Pogledajte snimku webinara i saznajte kako lako i učinkovito možete koristiti ovaj alat u svojem razredu!”


Dr. Linda Fahlberg Stojanovska je načelnica Odjela za informatiku i primijenjenu računalnu znanost Sveučilišta Sv. Klimenta Ohridskog (Bitola, Makedonija). Rođena je u SAD-u gdje se i školovala, a u Makedoniju je došla 1976. u sklopu poslijediplomskog programa razmjene studenata. Redovna je profesorica matematike i primijenjene računalne znanosti. Od 1990. se bavi istraživanjem praktičnih metoda za unapređivanje matematičkog obrazovanja na svim razinama i učinkovite integracije tehnologije u obrazovanju.
Više informacija o radu gđe. Stojanovske možete saznati na sljedećim linkovima:
http://mathcasts.org/mtwiki
http://math247.pbworks.com
http://geogebrawiki.wikispaces.com


Da biste pregledali snimku webinara otvorite sljedeći link:

https://www.youtube.com/watch?v=DcuQL1xrgXs

 
Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting