Croatian(HR)English (United Kingdom)

Novosti

Pišite bez straha po zidovima! Na sastancima, kod brainstorminga, planiranja, kao putokaze ili kod kuće! Savršena igračka za djecu! smiley Ne ostavlja tragove na zidu. Grafiti folija se sama drži na bilo kojoj podlozi.

Intelektualni outputi

 

 

PEDAGOŠKI VODIČ KULTUROLOŠKI I DIDAKTIČKI VODIČ RJEČNIK I LEKCIJE ZA PREŽIVLJAVANJE PRIČA BEZ ZAVRŠETKA

 

 

 

 

 

PEDAGOŠKI VODIČ

Pedagoški vodič kreiran je kao slobodan i besplatan edukacijski izvor, prenosiv na druge edukacijske institucije na međunarodnoj razini.

Njegovi ciljevi su:

-        Osnažiti solidarnost između zemalja

-        Potaknuti promišljanje o zajedničkim poveznicama različitih Europskih zemlja

-        Potaknuti na promišljanje o granicama

-        Kritički analizirati audiovizualne medije

-        Razviti nove načine izražavanja

 

Ovaj vodič najizravniji je rezultat ukupnog razvoja projekta, kako od strane učitelja tako i od strane studenata odnosno učenika jer će se upravo  njihovi radovi, mišljenja i zabilješke uključivati kao obrazovni rezultati.

 

Vodič je temeljen na bitnim kompetencijama:  socijalnim i građanskim, na kulturnoj osviještenosti i ekspresiji, komunikaciji na materinjem i na stranim jezicima, digitalnim kompetencijama te o znanju o tome kako učiti, a uključivati će sljedeće dijelove:

1. Info kartice o svakom od filmova sa originalnim nazivom, godinom izdavanja, imenom redatelja i radnjom

2. Sekciju za analizu povijesnog konteksta filma

3. Pristupanje temi sa različitih stajališta (kulturološkog, socijalnog, ekonomskog...)

4. Studiju strukture filma, karakteristike prostora i vremena u filmu

5. Analizu glavnih i sporednih uloga

6. Komentare i osobne procjene, rješavanje problema te omiljene rečenice

7. Tehnički – estetska analiza sa komentarima o rasvjeti, ozvučenju, bojama, krajoliku, scenama, kontrastima

TPACK biti će prevladavajući model. On je rezultat praktične i kontekstualne integracije tri primarna tipa znanja: Kurikularno  (CK), pedagoško (PK) i tehnološko (TK). Taj model omogućuje postavljanje temelja koji pomažu u analizi kompleksnih interakcija navedenih komponenti i potiče istraživanja na temelju poduzetih koraka ali i na temelju nezaustavljivog rasta prisutnosti audovizualnih medija u našem društvu, što na kraju omogućuje povećanje, poboljšanje ili čak konfrontaciju svakodnevne uporabe IKT-a u nastavi i motivaciji studenata.

 

 

 

KULTUROLOŠKI I DIDAKTIČKI VODIČ

 

Kulturološki vodič sastoji se od dva dijela:

1. Knjiga kulture, koja čini opis svake pojedine zemlje (povijest, gastronomija, umjetnost, kulturni pravci, zanati, dodane Europske vrijednosti...)

2. Didaktički dio, koji demonstrira neke od najistaknutijih tradicionalnih aktivnosti pojedine zemlje

Ovakav vodič predstavlja dodatnu vrijednost jer njegove rezultate mogu koristiti i ostale institucije jer on na cjelovit način promovira povijest, kulturu i tradicije svake zemlje.

Ostale institucije mogu koristiti uputstva pojedinih igara kako bi ih provodile sa učenicima ili unutar zajednice, recepti mogu biti korišteni kao zabavan način učenja engleskog i IKT-a a učenici će istovremeno učiti o drugim Europskim zemljama. Ovakvi oblici znanja su bitni kako bi se promovirao osjećaj sugrađanstva. Namjera je da svi učenici zajedno rade na Kulturološkom i didaktičkom vodiču i tako poboljšaju svoje IKT i jezične sposobnosti. 

 

 

RJEČNIK I LEKCIJE ZA PREŽIVLJAVANJE

 

Rječnik je intelektualni proizvod zasnovan na više međugeneracijskih aktivnosti kako bi poslužio za  poboljšanje jezičnih i IKT vještina učenika te, izdvajanjem bitnih i praktičnih pitanja,  olakšao preživljavanje u stranoj zemlji.

Ljudi starije dobi izdvajaju određene riječi ili fraze koje su često koristili i smatrali korisnima u prošlosti. Rječnik će biti korišten u učionicama kao pomoć  u obrazovanju i praktični priručnik kako za učitelje, tako i za učenike. U isto vrijeme, on se koristi u svakodnevnom životu za lako i jednostavno razumijevanje termina s kojima se korisnik može susretati prilikom korištenja IKT-a za traženje posla, komunikacije sa budućim poslodavcima ili povezivanja sa prijateljima i kolegama. Izuzev njegove upotrebe u IKT-u, rječnik je koristan za učenje drugih jezika – u njemu riječi na engleskom jeziku služe kao mostovi iz jednog jezika u drugi.

Rječnik i lekcije za preživljavanje predstavljaju leksikon pojmova koji pokriva sva područja presudna za uspješno snalaženje i  komunikaciju.

Lekcije za preživljavanje mjesto su kulturne i generacijske razmjene. One pomažu učenicima i učiteljima prilikom razmjene iskustava i lekcija prethodno naučenih iz brojnih obrazovnih i pedagoških izvora, te služe onima koji nailaze na poteškoće sa snalaženjem unutar nove kulture dok se trude stvoriti život u nepoznatoj zemlji.

Životne lekcije svake generacije korisne su za jednostavnije razumijevanje nove kulture. Korištenjem priručnika sa uputama te kreiranjem on-line oblika Rječnika i Lekcija za preživljavanje osiguravamo prenosivost didaktičkih jedinica na sve slične institucije.     

 

Za učenike koji su radili i komunicirali putem on-line sastanaka u svakoj su zemlji organizirani sastanci i debate uživo. Konačni cilj ostvaren je zajedničkim radom učenika kroz što su unaprjeđivali svoje IKT sposobnosti kao i korištenje stranog jezika. 

 

 

PRIČA BEZ ZAVRŠETKA

 

Ideja o ovoj kolekciji priča rođena je s ciljem da ona bude jedan od posljednjih produkata Europskog projekta ''Svjetionici i postaje. Put u Itaku'' pod imenom ''Priča bez završetka''. U njoj učenici pričaju o tome kako bi njihovi životi izgledali da nikada nisu migrirali, da su zauvijek ostali u stranoj zemlju ili da nikada nisu bili prisiljeni preći granicu.

 

Jedan od proizvoda dizajniranih za projekt sačinjava snimanje dokumentaraca o migracijama i zapošljavanju u kojima učenici govore o vlastitim migrantskim iskustvima ili iskustvima rodbine i poznanika. Mnogi od njih bili su migranti i imaju iskustva iz prve ruke o tipu priča koje želimo ispričati.

Kako bismo iskoristili njihovo iskustvo na najbolji mogući način, zamolili smo ih da napišu priču o životu njih kao migranata kako bismo mogli napisati scenarij za dokumentarac ''Prelaženje granice''.

Kada su učenici završili s pisanjem, njihova naracija morala je biti prilagođena scenariju i na neki način osakaćena jer neki djelići priče nisu mogli biti uključeni u dokumentarac zbog njihove duljine. Činilo se nepoštenim isključiti te dijelove i izgubiti ih, možda zauvijek.

 

Učenici su uložili velik intelektualni i emocionalni napor kako bi ispričali događaje koje pripadaju njihovom privatnom životu: morali su ispričati svoje osjećaje, patnje, emocije; morali su pogledati natrag u prošlost koja nije uvijek sretna. Iskustvo je postalo prava katarza.  Već je dijeljenje detalja privatnih dnevnika bio dovoljan razlog za dodavanje kompletnih svjedočanstava u ''Priču bez završetka''. 

 
Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting