Croatian(HR)English (United Kingdom)

Novosti

Želite poučavati druge, za svoj gušt ili za novac? Nemate prostor? Ne znate kako to oglasiti, naplatiti, organizirati? Niste sigurni te radite li to dobro? surprise Za vas smo stvorili Oazu znanja!  Pogledajte!

ALTII partneri projekta

 

 

U projektu sudjeluju:

 

 

Aquilonis d.o.o. (koordinator)

Aquilonis d.o.o. osnovan je 2005. godine kao prva hrvatska tvrtka specijalizirana za upravljanje znanjem. Misija tvrtke je poticanje primjene učinkovitih metoda poučavanja kroz istraživanja, podučavanje obrazovatelja te specijalizirane projekte.

Aquilonis je osmislio, razvio i uveo niz projekata u području primjene IKT u obrazovanju (www.aquilonis.hr/Poslovanje/projekti.html): Special needs education portal, Special needs education workshops,

uveo je, osmislio, organizirao i ostvario serije webinara: „Učimo zajedno“ (54), Međunarodna razmjena obrazovne prakse (18), Virtualni okrugli stolove o obrazovanju (17), Hrvatska zajednica tehničke kulture i Hrvatsko društvo robotičara, Agencije za mobilnost i programe EU (7),

Programiranje u Pythonu – IPAQ Peta (10) – u okviru projekta Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Fotografije (10) te književnosti (97).

Aquilonis je pomagao ili bio podizvođač u mnogim, a sudjelovao u šest projekta koje je financirala EU uvijek s ulogom primjene IKT za prijenos znanja: „Once upon a time… in Europe“ (priznanje „Best European practice“), LASTTI – Lighthouses and Stations. Trip to Ithaca, ESchool4S,

Handbook for reluctant, struggling and poor readers, EU projekt „Od obrazovanja do zapošljavanja kroz modernizaciju kurikuluma pomorskih strukovnih škola“ – Pomorska škola Bakar, Projekt Znanost+ Prirodoslovne škole “Vladimir Prelog” iz Zagreba koji je osmislio 15 novih fakultativnih predmeta,

KKZ_Unlimited_EU_projekt Stoga ono što Aquilonis neprekidno razvija i primjenjuje je metodologija učenja. Ova metodologija je utemeljena na istraživanjima teorija učenja (http://learning-theories.zesoi.fer.hr).

Dodatno je oblikovana i oplemenjena bogatim iskustvom poučavanja koje se neprekidno provjerava na školarcima i studentima; učiteljima, profesorima i ravnateljima; radnicima i menadžerima; političarima i top menadžmentu; umirovljenicima, te ljudima s posebnim potrebama i to u širokom području:

od znanosti i tehnologije, preko poslovanja, tehničkih i upravljačkih vještina do osobnih vještina, pa čak i plesa. Osim toga, 20 godina iskustva u razvoju i korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u obrazovanju pažljivo je uklopljeno u metodologije učenja i poučavanja sa samo jednim ciljem:

unaprijediti rezultate učenja i učiniti učenje ugodnijom i učinkovitijom aktivnošću.

Ključna svojstva Aquilonisove metodologije poučavanja su: aktivno sudjelovanje učenika, rješavanje stvarnih problema i jačanje naučenog tijekom i nakon obrazovanja.

Direktor Aquilonisa dr. sc. Predrag Pale je pored rada na navedenim projektima, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva uveo (4) ili osuvremenio (2) ukupno šest predmeta u kojima se intenzivno koristi IKT za učenje i podučavanje: Sustavi za vođenje i praćenje procesa,

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže, Programska podrška za mjerne i procesne sustave, Računalna forenzika, Vještine komuniciranja i Digitalno obrazovanje.

Pored sustavnog snimanja i objavljivanja snimki svojih predavanja uveo je automatsko snimanje predavanja, te računalnu provjeru znanja, polaganje ispita od kuće bez nadzora i računalno generiranje složenih ispitnih zadataka i društveno korisno učenje.

Aquilonisov veliki doprinos upravljanju i vođenju kako EU tako i svih ostalih projekata koje je vodio ili bio partner očituje se u radu zaposlenika, koji su profesionalci u području vođenja projekata. To su organizirane, strastvene osobe, orijentirane na ciljeve, usmjerene na dovršetak određenih projekata,

osiguravajući pri tome da se aktivnosti provede na vrijeme, unutar opsega i financijskih ulaganja. Pored navedenog, voditelji projekata Aquilonisa, znaju izbjeći rizike ili barem umanjiti njihov utjecaj i konačno, oni razumiju koliko su bitna izvješća odgovarajuća dokumentacija.

Brinu se da budu ispunjeni svi zahtjevi projekata, uključujući ono što je učinjeno, tko je bio uključen i što bi se moglo bolje učiniti u budućnosti.

DOPRINOS KOORDINATORA PROJEKTU ALTII:

Svoje znanje su Aquilonisovi predavači između ostalog, prenosili drugima: npr. INI-nim managerima koje su interaktivnim i radioničkim radom podučavali o upravljanju projektima i o osobnom razvoju

(održane su radionice: Upravljanje projektima, Upravljanje promjenama, Upravljanje stresom, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje rizicima, Upravljanje znanjem, prezentacijskim vještinama i upravljanjem sastancima … ).

Manageri su tijekom ovog obrazovanja radili na svojim prijedlozima projekata iz djelokruga INE.

Tvrtka Coca Cola HBC Hrvatska angažirala je tvrtku Aquilonis i četvero njezinih stručnjaka na projektu Coca-Colina podrška mladima – projektu usmjerenom na povećanje kompetencija i zapošljivosti mladih nezaposlenih osoba koje su završile formalno obrazovanje.

Stručnjaci iz tvrtke Aquilonis mladima su diljem Hrvatske održali niz predavanja i radionica iz područja Poslovnog planiranja i potakli ih kako da svoje ideje pretoče u dobar poslovni plan.

Prije 20-tak godina, među prvima u Hrvatskoj, Aquilonis je organizirao i provodio pripremu za PMP certificiranje.

Prije 10-tak godina uveden je sustav za online podučavanje i tečajeve (primjer: Veneto banka – pranje novca).

Zadatak Aquilonisa kao projektnog voditelja, u ovom projektu, provoditi će se kroz trokut projektnih funkcija planiranja, monitoringa i kontrole projekta. Svojim iskustvom, Aquilonisovi zaposlenici su svojim kompetencijama spremni svrhovito i objektivno planirati,

kako vremenski tako i financijski razvoj projekta, projicirati razvoj projektnog tima kroz osmišljenu i projektno poticajnu dinamiku njegovog punjenja i pražnjenja, predvidjeti alate koji će podržavati rad projektnog tima, primijeniti primjerene modela nabave projektnih resursa,

uspostaviti jasne odnose unutar projektnog tima koji neće biti opterećeni međusobnim nadmetanjima, već će biti bazirani na međusobnom razumijevanju i poticanju. Jer, članovi projektnog tima će imati zajednički cilj, koji će se ostvariti kroz rezultate niza međusobno usklađenih, motivirajućih međuciljeva.

Aquilonis je osmislio, organizirao i vodio niz projekata i događanja za Microsoft “Partner’s in learning” program koji je trajao od 2007.-2013. Organizirao je Europski forum inovativnih učitelja 2008. godine i virtualne radionice za učitelje djece s posebnim potrebama, kao i prve hrvatske i međunarodne webinare.

Uspješno surađuje s osnovnom školom u specijalnoj bolnici Krapinske toplice na projektu osposobljavanja mladih odraslih osoba s posebnim potrebama. Cilj obuke je povećati njihove IKT vještine kako bi ujedno poboljšali svoje mogućnosti zapošljavanja.

Bio je partner u projektu Comenius mreže „eSchool4S“ (E-škola za održivost u Dunavskoj regiji) kojemu je cilj bila inkluzija održivog razvoja u srednjoškolski kurikulum. Ideja je bila stvoriti platformu koja će povezati dionike, učitelje i učenike dunavske regije. Ključni dio provedbe projekta bila je digitalna učionica,

popraćena odgovarajućim nastavnim materijalima i resursima (tekstovi, videozapisi, linkovi na web-stranice, aktivnosti za studente, test za provjeru znanja, itd.). Materijale su razvijali projektni partneri. U okviru ovog projekta, Aquilonis je bio zadužen za obuku nastavnika,

osmišljenu da pomogne nastavnicima kako koristiti platformu, materijale i resurse kojima raspolažu.

Bio je partner na Erasmus + projektu „Lighthouses and Stations: Trip to Ithaca“. Cilj projekta bio je stvoriti pedagoški vodič za učitelje u ustanovama za obrazovanje odraslih diljem Europe. Poseban naglasak stavljen je na mlade koji su napustili školu i imigrante.

U vodiču učitelji mogu naći korisne informacije za primjenu IKT-a i niz poduzetničkih vještina. Tema migracija u Europi, učenicima se približila kroz filmove, zbog čega su se učenici lako poistovjetili s tematikom i uključili u proces učenja.

Tijekom projekta ostvareni su korisni rezultati, Aquilonis je kreirao i oblikovao rječnik s lekcijama za osnovnu komunikaciju koji korisnicima pruža lak pristup korisnim riječima i frazama na engleskom, hrvatskom, španjolskom, portugalskom, slovenskom i grčkom jeziku.

Inspiracija za stvaranje rječnika bila su neprocjenjiva iskustva migranta koji su podijelili svoja iskustva s jezičnim barijerama i poteškoćama u stranoj državi bez znanja jezika. Partneri su sami izradili dokumentarce o migrantskim iskustvima.

Aquilonis je bio projektni partner u Grundtvig obrazovnom partnerstvu „Once Upon a Time in Europe“, čiji je cilj bio poticanje čitanja >50-godišnjoj populaciji. Koristila se Moodle platforma za predstavljanje rada projektnih partnera i sudionika.

Projekt je dobio priznanje “European best practice” a tvrtka Aquilonis je prvi projektni partner u Hrvatskoj koji je dobio tako važnu i prestižnu nagradu. Bio je partner i u Erasmus+ projektu “Handbook for reluctant, struggling and poor readers”.

Cilj projekta je bio pomoći nastavnicima srednjih škola, kao i svim zainteresiranim uključenima u rad s neodlučnim, posrnulim i lošim čitateljima.

 

SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA U ZADNJE TRI GODINE:

EU PROGRAME Year Project Identification of Contract Number Applicant Benenficiary Name
Erasmus + 2017 2016-1-HR01-KA201-022159 X. Gimnazija Ivan Supek Zagreb

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Sveučilište u Zagrebu vodeća je obrazovna institucija u zemlji s 31 fakultetom, 3 umjetničke akademije i raznim sveučilišnim centrima i odjelima.

Kao sveobuhvatno javno srednjoeuropsko sveučilište, UNIZG nudi obrazovne programe u svim znanstvenim područjima (umjetnost, biomedicina, biotehnologija, inženjerstvo, humanističke znanosti, prirodne znanosti i društvene znanosti)

i širok spektar tečajeva na svim razinama studija, od dodiplomskog do postdiplomskog za više od 70 000 učenika. Sveučilište se ističe ne samo u nastavi, već i u istraživanju, pridonoseći s preko 50 posto godišnjem rezultatu istraživanja u Hrvatskoj.

Fakultet elektrotehnike i računarstva najveći je tehnički fakultet i vodeća obrazovna i istraživačka institucija u području elektrotehnike, informacijske i komunikacijske tehnologije i računarstva u Republici Hrvatskoj.

Budući da je sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, FER vuče korijene iz Tehničkog fakulteta, osnovanog 1919. godine. 1956. godine odsjeci Tehničkog fakulteta prerasli su u četiri nova fakulteta,

među kojima je i Elektrotehnički fakultet. Fakultet danas nudi značajne obrazovne i istraživačke i razvojne sadržaje, uključujući 35 predavaonica, više od 60 laboratorija, kongresni centar, telekonferencijski centar, središnju knjižnicu

i 12 knjižnica odjela, studentski restoran, sportske i rekreacijske sadržaje na 43308 m2.

Fakultet je organiziran u 12 odsjeka koji predstavljaju središnja mjesta obrazovanja, istraživanja i razvoja u različitim područjima. Sadašnje istraživačko i obrazovno osoblje obuhvaća više od 190 profesora i 202 asistenta u nastavi i istraživanju

te oko 3300 studenata na preddiplomskom i diplomskom studiju i 326 doktorata. Sve te brojke jasno ističu vrlo poletne aktivnosti u nastavi i istraživanju.

Fakultet je razvio vrijednu međunarodnu suradnju s mnogim istraživačkim institucijama širom svijeta, bilo izravno ili kroz među sveučilišnu suradnju.

 

Trenutno FER sudjeluje u 220 projekata, kako EU, tako i nacionalnih, financiranih raznim shemama bespovratnih sredstava:

• HORIZON 2020 – 21 projekt

• BILATERAL – 9 projekata

• ERASMUS + – 6 projekata

• HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST – 106 projekata

• Europski fond za regionalni razvoj – 47 projekata

• Europski socijalni fond – 8 projekata

• Ostalo – 9 projekata

 

DOPRINOS ORGANIZACIJE PROJEKTU ALTII:

Opis prethodnog iskustva i prepoznatljivost Partnera

Kapaciteti FER-a vidni su i kroz OPKK i OPLJUP 2014.-2020. sa ukupno 40 projekata pomoću kojih se FER istakao kao jedan od lidera u prioritetnoj osi Istraživanja, razvoja i inovacija,

te u područjima obrazovanja i dobrog upravljanja. FER je bio vodeća hrvatska institucija po uspješnosti prijava u programu FP7 (u ukupnom iznosu za FER od više od 16 M€)

i nositelj 4 projekta iz poziva „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ (2014.-2016.) sufinanciranih iz EFRR, ukupne vrijednosti veće od 20 Mkn.

Na nacionalnoj razini, FER je nositelj do sada 156 odobrenih projekata pod potporom Hrvatske zaklade za znanost).

 

Izdvajamo projekte:

 1. Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima (DATACROSS) (37,5 Mkn, ESIF 2014-2017, 1.11.2017.- 30.11.2023.)
 2. Kompaktna gradska vakuumska čistilica s univerzalnom platformom za različite vrste pogona i informacijsko komunikacijskim sustavom upravljanja radnim parametrima (RASCOFER-SMART-EV) (30,5 Mkn, ESIF 2014-2017, 1.1.2017.-31.12.2020.)
 3. Primjena hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području biomedicinskog inženjerstva (HKO-BI) (4 Mkn, ESIF 2014-2017, 22.3.2019. -21.3.2021.)
 4. Međunarodni sveučilišni diplomski studijski programi iz elektrotehnike i računarstva (FER-IN) (1,8 Mkn, ESIF 2014-2017, 12.10.2018.- 11.10.2020.)
 5. Iz linije H2020 u provedbi su 33 projekta.

 

Ljudski potencijali Partnera:

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) ima 590 djelatnika, 374 financiranih iz državnog proračuna i 216 iz vlastitih sredstava, od čega je 196 osoba zaposleno u znanstvenonastavnom zvanju.

FER raspolaže s četiri zgrade površine oko 35.000 m2. Djelatnici su okupljeni u 12 zavoda, 3 službe, 3 centra i Središnju knjižnicu.

Centar za potporu istraživanju i radu na projektima podupire istraživanja, rad na projektima i međunarodnu istraživačku suradnju te daje potporu pitanjima intelektualnoga vlasništva i transfera tehnologije.

Centar karijera FER-a je središnje mjesto za pružanje pomoći studentima tijekom i neposredno nakon završetka studija vezane uz razvoj karijere i osobnih vještina studenata.

Centar informacijske potpore osigurava informacijsku i administrativnu podršku svim procesima.

FER je tijekom posljednjih 5 godina osnažio kapacitete nabavom istraživačke opreme ponajprije sredstvima iz međunarodnih istraživačkih projekata te projekata jačanja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (>2 M€).

 

SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA U ZADNJE TRI GODINE:

Broj međunarodnih projekata u posljednjih pet godina čini Fakultet elektrotehnike i računarstva jednom od međunarodno najaktivnijih institucija u Hrvatskoj. Niže su navedeni samo neki od projekata na kojima FER surađuje u posljednje 3 godine:

EU PROGRAME Year Project Identification of Contract Number Applicant Benenficiary Name
Erasmus + 2018 2018-1-PL01-KA202-050820 KFB Polska Sp. z o.o.
Erasmus + 2018 2018-1740/001-001 Obrtničko učilište-Ustanova za obrazovanje odraslih
HORIZON 2020 2017 754450-2017 University of Zagreb Fakulty of Electrical Engineering and Computing
HORIZON 2020 2018 764951-2018 Tampere University of Tecnology, Finska
Erasmus + 2017 2017-1-HR01-KA203-035408 University of Zagreb Fakulty of Electrical Engineering and Computing
Erasmus + 2017 2017-1-PL01-KA202-038577 KFB Polska Sp. z o.o.

 

 

Zavod Antona Martina Slomšeka

Ustanova Zavod Antona Martina Slomšeka osnovan je 1995. godine s ciljem da se pod njegovim pokroviteljstvom osnuje gimnazija Škofijska gimnazija Antona Slomška.

Zavod Antona Martina Slomšeka sadrži nekoliko organizacijskih jedinica za postizanje svoje svrhe: gimnazija AMS, jaslice Montessori, dom za učenike AMS, glazbena škola Glasbena in baletna šola AMS i Međugeneracijska akademija.

Svrha ustanove je osigurati siguran i kvalitetan boravak članovima obitelji aktivnih generacija stanovništva, što znači – za predškolsku djecu, učenike u procesu obrazovanja ili one koji zbog starosti više nisu potpuno neovisni.

Suživot unutar institucije znači razmjenu iskustava i potreba generacija koje bi mogle pridonijeti visokoj razini aktivnog, kreativnog i kvalitetnog života. Ovim konceptom ustanova otvara novi model obrazovnog i socijalnog pristupa koji predstavlja odgovor na društvene probleme koji se tiču otuđenja starije generacije od toka života i mlade generacije od korijena prošlosti.

U tu svrhu ZAMS razvija i njeguje vlastitu međugeneracijsku pedagogiju i socijalnu skrb. ZAMS od nedavno razvija suvremene pristupe poučavanju, uključujući upotrebu interaktivnih ploča i širi ih po cijelom slovenskom teritoriju.

2011. započeli su s primjenom pedagogije 1: 1 u svojim razredima. Sada se njihovo iskustvo prenosi na 10 slovenskih škola koje su započele s pedagogijom 1: 1. U tu svrhu postavili su globalne ciljeve koji mogu poslužiti kao smjernice za daljnji rad i razvoj:

 • Smanjiti digitalnu granicu i potaknuti e-angažman svih generacija,
 • Povećati kompetencije za 21. stoljeće (kritičko razmišljanje, kreativnost, sposobnost rješavanja problema, …)
 • Poboljšati uspjeh i konkurentnost učenika
 • Poboljšati proces podučavanja i učenja učitelja
 • Razviti novu kulturu poučavanja temeljenu na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji s učenikom u središtu (fleksibilnost, personalizacija, kombinirani različiti stilovi poučavanja)
 • Razviti socijalne kompetencije učenika

Vizija institucije u sljedećih 5 godina je nastaviti s prepoznatljivošću na slovenskom teritoriju kao renomiranog međugeneracijskog centra i prve inovativne škole u Sloveniji

koja sve generacije povezuje uz pomoć inovativnih pristupa i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Želja je i obratiti pažnju na razvoj samoinicijative i domišljatosti koji predstavljaju sposobnost pojedinaca

da svoje ideje primijene u praksi s ciljem motiviranja što većeg broja mladih da razvijaju vlastite poduzetničke ideje. Za inkubaciju ideja potrebno razvijati prije svega inovativno i kreativno okruženje (studentski inkubator).

 

DOPRINOS PARTNERA PROJEKTU ALTII:

ZAMS pokušava osigurati sigurno okruženje za studente. To pokriva područje obrazovanja, razvoja socijalnih vještina i osobnog rasta.

Studenti mogu imati koristi od alata koji su već primijenjeni u našoj instituciji, kao što su posredovanje, pregovaranje, svakodnevni sastanci s odgajateljima i trenerima, radionice, rasprave i drugo.

Moć socijalnih i emocionalnih vještina ne treba podcjenjivati, jer se posebno mladi odrasli suočavaju s teškim (svakodnevnim) situacijama koje se mogu riješiti na odgovarajući način ako za to imaju alate.

 

SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA U ZADNJE TRI GODINE:

EU PROGRAME Year Project Identification of Contract Number Applicant Beneficiary Name
ECOCOM 2020 612931-EPP-1-2019-1-TR-SPO-SCP ZAMS
AVCA 2018 2018-1-BG01-KA201-047853 ZAMS
RAEST 2018 2018-1-BG01-KA201-047856 ZAMS

 

 

Srednja ekonomska škola i gimnazija Maribor

Srednja ekonomska škola i gimnazija Maribor broji oko 450 učenika i 40 učitelja. Smještena je u centru Maribora, u blizini željezničke stanice. Učenici dolaze iz Maribora i okolice.

SES-MB je strukovna škola i gimnazija usmjerena na poduzetništvo, kao i na pripremu učenika za daljnje obrazovanje na sveučilištu. Prije 25 godina kao prva škola u Sloveniji pokrenuli su virtualnu tvrtku, koja je sada standard za sve ekonomske škole u zemlji. Drugi je fokus škole razvoj aktivnih (i digitalnih) građanskih kompetencija kod učenika i nastavnika.

DOPRINOS PARTNERA PROJEKTU ALTII:

SES-MB je škola vrlo dobro opremljena modernom tehnologijom. U školi koriste BYOD model korištenja tehnologije u učionici. Dio su nacionalnog projekta “Inovativna učna okolina podprta z IKT” (Inovativna okolina za učenje koju podupire IKT),

gdje se istražuju mogućnosti za uvođenje novih metoda i pristupa učenju kako bi se povećala motivacije učenika, razvile njihove kompetencije, interes za cjeloživotno učenje i kako bi učenici produbili svoje učenje. Učitelji mjesečno pohađaju edukacije o razvoju vlastitih digitalnih vještina i kompetencija.

Maja Vičič Krabonja, voditeljica projekata u SES_MB, bila je uključena u većinu nacionalnih projekata uvođenja IKT-a u škole u posljednjem desetljeću.

Iskusna je trenerica učitelja na temu moderne didaktike i uvođenja IKT-a u proces poučavanja i učenja. Uključena je u različite faze stručnog usavršavanja nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerze v Mariboru (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru),

Zavodu republike Slovenije za šolstvo (Nacionalni zavod za obrazovanje Slovenije), Međunarodnom fakultetu za društvene i poslovne studije (Interantional School for Social and Poslovne studije) i mnoge druge. Budući da također predaje povijest i zemljopis u SES-MB ima puno praktičnog znanja i iskustva o korištenju IKT-a u školi.

SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA U ZADNJE TRI GODINE:

EU PROGRAME Year Project Identification of Contract Number Applicant Beneficiary Name
ECOCOM 2020 612931-EPP-1-2019-1-TR-SPO-SCP ZAMS
AVCA 2018 2018-1-BG01-KA201-047853 ZAMS
RAEST 2018 2018-1-BG01-KA201-047856 ZAMS

 

 

Tartu Kutsehariduskeskus

3000 učenika, plus više od 3000 odraslih koji godišnje pohađaju razne tečajeve.

Vizija biti najprihvatljiviji obrazovni centar u Estoniji koji nudi široku paletu tečajeva. Misija škole je stvoriti mogućnosti za učenje za razvoj majstora koji posjeduju vještine za budućnost.

Škola ima 10 različitih odjela koji uključuju:

 • građevinski i drvni radovi
 • IKT
 • poslovanje i trgovina
 • ljepota i tekstil
 • ugostiteljstvo i turizam
 • tehnologija prerade hrane
 • tehnologija
 • održavanje automobila
 • obrazovanje odraslih
 • planiranje karijere

Otvoreni su za različite oblike suradnje: potpisali su sporazume o suradnji s velikim poduzećima i kontinuirano ažuriraju ponudu obuke u skladu s potrebama tržišta rada. Tartu VEC nudi strukovno obrazovanje zasnovano na suvremenim nastavnim planovima i programima usmjerenim na ishode učenja.

U nastavnoj metodologiji posebnu pozornost posvećuju praktičnim i fleksibilnim oblicima treninga. Danas učenici pohađaju školu na temelju više od 70 različitih kurikuluma, a sve je programe odobrilo estonsko Ministarstvo obrazovanja i istraživanja.

Širok spektar specijalnosti stvara mogućnosti za učenje studentima različitih ciljnih skupina bez obzira na njihovu dob ili naslijeđe.

DOPRINOS PARTNERA PROJEKTU ALTII:

Tartu VEC aktivno sudjeluje u mnogim međunarodnim projektima u području prijenosa inovacija, mobilnosti studenata i osoblja, poboljšavajući suradnju u WBL-u i strateško partnerstvo financirano iz programa Europske unije Erasmus +, Nordplus i Interreg.

Godišnje oko 130 učenika odlazi na razmjenu u inozemstvo, a također primaju i oko 100 učenika iz partnerskih škola. Otprilike 60 članova osoblja svake godine sudjeluje u aktivnostima međunarodne suradnje i učenju u inozemstvu.

Ove školske godine Tartu VEC upravlja s 32 različita projekta (uključujući 2 Erasmus + projekta mobilnosti i 13 Erasmus + KA2 partnerskih projekata (u 12 kao partnerska organizacija).

Također Tartu VEC sudjeluje kao partner u Erasmus + KA3 projektu „Jezgra – kuhanje za budućnost“ (br. 2018-3865 / 001-00).

Svi Tartu VEC projekti centralizirani su, a upravljanje koordinira Tartu VEC projektna jedinica (uključujući dva člana stručnog osoblja – koordinatorica projekta gđa Sigrid Tani i međunarodni koordinator g. Andrei Atškasov).

SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA U ZADNJE TRI GODINE:

EU PROGRAME Year Project Identification of Contract Number Applicant Beneficiary Name
Erasmus + 2020 2021-1-NO01-KA202-076464 Godalen videregående skole
Erasmus + 2020 2020-1-EE01-KA204-077954 Tartu Kutsehariduskeskus
Erasmus + 2020 2020-1-LT01-KA202-077856 Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Erasmus + 2020 2020-1-DE03-KA229-077548_5 Elisabeth-Selbert-Schule Hamein
Erasmus + 2019 2020-1-DE02-KA202-0006549 Berufsbildende Schulen 1 Uelzen
Erasmus + 2019 2019-1-FI01-KA202-060841 Careeria-Porvoo
Erasmus + 2019 2019-1-LV01-KA202-060434-P3 VALST Administracijas Skola
Erasmus + 2019 612656-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-SSA-P Helsinki Business College
Erasmus + 2019 2019-KA116-06 Tartu Kutsehariduskeskus

 

 

 
Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting