AQUILONIS d.o.o.
Puni naziv: AQUILONIS d.o.o. za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem


Adresa:

Vankina 14,

10020 Zagreb

Republika Hrvatska

 

E-mail: 
Mobitel: +385 98 48 00 96
Web: http://www.aquilonis.hr

 

Info: OIB: 62288271688
IBAN/Žiro-račun: HR5123600001101865229
MBS: 080540829

 

Trgovački sud u Zagrebu, 10. studenog 2005.
temeljni kapital: 20.000 kn uplaćen u cijelosti


direktor:
Predrag Pale

EAC/EACEA PIC: 943952009
Porezni broj: HR62288271688 (međunarodni)

u izradi...

u izradi...

u izradi...

u izradi...