skrlecZastupnik u Europskom parlamentu (Zeleni/EFA)
Potpredsjednik stranke ORaH (Održivi razvoj Hrvatske)

 

Na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu diplomirao na smjerovima ‘Energetika, usmjerenje Izgradnja i pogon elektroenergetskog sustava’ i ‘Nuklearna energetika’. Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 1996. godine dodijeljena mu je srebrna plaketa “Josip Lončar” za posebno istaknutu doktorsku disertaciju. Prije nego što je 1. srpnja 2014. godine preuzeo funkciju hrvatskog zastupnika ORaH-a u Europskom parlamentu, bio je zaposlen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju. U periodu od siječnja do srpnja 2012. godine bio je pomoćnik ministrice u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u Upravi za zaštitu okoliša i održivi razvoj. Znanstveni i stručni rad dr.sc. Davora Škrleca obuhvaća problematiku planiranja i pogona elektroenergetskog sustava, integraciju obnovljivih izvora energije i distribuirane proizvodnje u elektroenergetski sustav, te primjenu geoinformacijskih sustava (GIS) u elektrotehnici i računarstvu.; Aktivno sudjeluje u izvođenju stručnih projekata u suradnji s gospodarstvom u Hrvatskoj u svojstvu voditelja ili suradnika. Bio je voditelj nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata. Aktivan je član u domaćim i međunarodnim stručnim organizacijama u kojima obavlja ili je obavljao upravne funkcije, te u funkciji nacionalnog eksperta za napredne elektroenergetske mreže – Smart Grids.